Pobočky
Praha 10 - Sportovní 14/823 - 603 214 533
Praha 5 - Strakonická 876 - 606 209 209
Praha 4 - Vyšehradská 39 - 603 298 131

Zkoušky těsnosti kanalizace

Nabízíme zkoušky těsnosti kanalizace stlačeným vzduchem, nebo vodou o volné hladině. Realizaci provádíme velmi rychle a kvalitně za skvělé ceny.

Zkouška těsnosti kanalizace stlačeným vzduchem

  • tlakovou zkouškou těsnosti vzduchem provádíme zkoušky těsnosti potrubí, stok a kanalizačních šachet
  • tlaková zkouška těsnosti vzduchem je vhodná pro všechny druhy materiálů potrubí
  • průběh tlakové zkoušky je snímán a zapisován pomocí výpočetní techniky,tímto odpadá chybný lidský faktor
  • tlakové zařízení je pravidelně kontrolováno a kalibrováno v metrologickém institutu
  • tlakové zařízení zaznamenává přesné datum, čas a úsek
  • software tlakového zařízení provádí sběr dat, archivaci, vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpracování do protokolů
  • tlaková zkouška těsnosti vzduchem je rychlejší a méně nákladná než zkouška těsnosti vodou o volné hladině (odpadá finančně náročné napouštění úseku vodou)
Alt

Kde provádíme zkoušky těsnosti a tlaku?

v bytechv činžovních domechv rodinných domechv restauracíchv komerčních objektechkdekoliv dle potřeby 

Máte zájem o zkoušky těsnosti a tlaku?

OBJEDNAT ZKOUŠKY