Pobočky
Praha 10 - Sportovní 14/823 - 603 214 533
Praha 5 - Strakonická 876 - 606 209 209
Praha 4 - Vyšehradská 39 - 603 298 131

Vývozy lapolů separačních jímek

Jímky sloužící k zachycení tekutých odpadů, je po zaplnění možné vyčistit pouhým odčerpáním odpadu. Tato metoda se však doporučuje pouze v případech, kdy je odpad tvořen jen tekutými složkami.
Lepší je provést odčerpání včetně kompletního vyčištění. To se doporučuje v případech, kdy odpad obsahuje i pevné částice. Kompletním vyčištěním se samozřejmě prodlouží a hlavně i zlepší funkčnost zařízení.

V rámci čištění a vývozu separačních jímek provádíme

  • odčerpání odpadu
  • vyčištění přítokového a odtokového potrubí jímky
  • dočištění jímky
  • odčerpání odpadu z čištění
  • odvoz a zneškodnění odpadu
  • čistění odlučovačů ropných látek
  • čistění tukových jímek
  • čištění technologických jímek
  • čištění ČOV
  • čištění septiků a žump
Alt

Kde provádíme vývoz lapolů a jímek?

v bytechv činžovních domechv rodinných domechv restauracíchv komerčních objektechkdekoliv dle potřeby 

Máte zájem o vývoz jímek či lapolů?

OBJEDNAT VÝVOZ JÍMKY A LAPOLŮ