Pobočky
Praha 10 - Sportovní 14/823 - 603 214 533
Praha 5 - Strakonická 876 - 606 209 209
Praha 4 - Vyšehradská 39 - 603 298 131

Inženýrské sítě

Potřebujete vybudovat podzemní inženýrské sítě včetně přípojek? Obraťte se na nás. Zajistíme vyhloubení rýh i uložení a montáž pro rozvody vody, plynu, odpadu i elektrických a dalších vedení. Zvládneme různé zemní profily i pokládání sítí v členitém či zastavěném terénu. Provádíme práce spojené s pokládáním páteřních sítí i domovních přípojek. Využíváme výkopové práce tam, kde není možné použít výkonnou techniku.

Při budování inženýrských sítí postupujeme šetrně

Jsme obeznámeni se zákonem, který ukládá přesnou znalost vedení nové trasy a rozmístění stávajících inženýrských sítí na staveništi i přilehlých pozemcích. Při výkopech a ukládání rozvodů a sítí postupujeme tak, abychom stávající inženýrské sítě nepoškodili či nenarušili a co nejméně zasáhli do okolních pozemků. Jsme vybaveni detekční technikou, která nám umožňuje stávající sítě přesně lokalizovat i určit trasu, kudy vedou.  Pokud nějakým způsobem zasáhneme do okolních pozemků, které nejsou součástí staveniště, vždy je uvedeme v co nejkratší době do původního stavu.

Alt

Moderní technologie zemních prací instalaci výrazně urychlují

Inženýrské sítě jsou nezbytnou součástí infrastruktury v dané oblasti. Umožňují dostat k objektům a k lidem nezbytnou energii, jako je plyn a elektřina, poskytují pitnou vodu, postarají se o odpadní vodu a zajišťují nezbytné komunikační spojení. Současná moderní technologie přípravu stavby i instalaci podzemního vedení jednotlivých prvků inženýrských sítí výrazně urychluje. Další etapy výstavby tak mohou navazovat bez zbytečného zdržení. Kontaktujte nás, abyste věděli, jaké činnosti pro vás můžeme zajistit.

Alt

Máte zájem o inženýrské sítě?

OBJEDNAT VÝSTAVBU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ